XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06.2018 r.

 

10 czerwca 2018r. w niedzielne popołudnie, na placu przy Kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce odbyła się „II Parafiada Rodzinna przy Świętym Franciszku”. Tukażdy jej uczestnik mógł znaleźć coś interesującego dla siebie, ponieważ organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla dzieci jak i ich rodziców oraz dziadków.
Przybyłych gościna początku przywitali: Proboszcz Parafii - Ks. kan. Witold Kamiński oraz parafianie Jan Rzewnicki i Jakub Janczewski - współorganizatorzy przedsięwzięcia. W mowach powitalnych głos zabrał również parafianin Arkadiusz Czartoryski – Poseł Na Sejm R.P. natomiast w rolę konferansjera wcieliła się Karolina Kuta.
Parafiadę zorganizowano w naszej parafii po raz drugi, głównie w celu zintegrowania rodzin z Parafią, wspólnego poznania się
i spędzenia wolnego czasu, z oprawą muzyczną w stylu gospel a także między innymi przy dźwiękach „Barki”, która bardzo podniośle wybrzmiała dzięki przepięknemu koncertowi Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrołęki.
W programie parafiady nie zabrakło również przeglądu scholii. Przepięknie zaprosiła do wspólnego śpiewania, modlitwy i zabawy w Duchu przyjaźni i integracji Schola Dziecięca Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu pod kierunkiem Pani Alicji Konarzewskiej.
Efektownie zaprezentowała się także Schola Dziecięca Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Ostrołęce pod kierunkiem Pana Jacka Radzkiego. Dzieci przybyły na naszą parafiadę, aby podzielić się swoimi talentami, którymi obdarzył ich Pan Bóg i pokazać, że nie zamykają się w swoich parafiach, ale spotykają się z innymi żeby wspólnie stworzyć coś pięknego
i ciekawego.
W sferze sportu królowała gra w bocce–w którą grano dawniej w starożytnym Imperium Rzymskim. Tu rywalizacja międzypokoleniowa była naprawdę bardzo zacięta. Dzieci i młodzież miała możliwość wzięcia udziału w rodzinnej grze „Tajemnice Ostrołęki” zarówno w wersji planszowej jak i tej bardziej efektownej czyli plenerowej, zorganizowanej przez Panią Anitę Michałek z Kultowni - Filii OCK w Wojciechowicach. Dla dzieci był również zorganizowany konkurs pn. „Kolorowa Ostrołęka”, w którym maluchy miały za zadanie pokolorowanie najbardziej znanych miejsc w Ostrołęce. Nad przebiegiem konkursu czuwała radna Rady Osiedla „Centrum” Pani Ewa Rzewnicka.
W zakresie edukacji ratowniczki i ratownicy z Ostrołęckiego WOPR przeprowadziły dla wszystkich szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie odbyło się na nowoczesnych i profesjonalnych fantomach. Każda uczestniczka i uczestnik
na zakończenie szkolenia miał za zadanie wykonać samodzielnie i poprawnie Resuscytacje Krążeniowo-Oddechową na fantomie. Najmłodsi mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem zdobywali umiejętność ratowania życia ludzkiego.
Parafiadę wsparło także Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „OAZA” z Ostrołęki. Na cieszącym się dużą popularnością stoisku stowarzyszenia można było dokonać pomiaru ciśnienia, poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu, trójglicerydów a także innych badań.
Podobną tematyką zainteresowało naszych parafian Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce. Tu oprócz oferty edukacyjnej centrum, można było skorzystać między innymi z badań BMI - wskaźnika masy ciała.
Swoim stoiskiem uświetniło także naszą parafiadęTowarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, które przedstawiło parafianom liczne publikacje w których Towarzystwo upowszechniania wiedzę o historii i kulturze Ostrołęki i regionu.
Tradycyjny folklor kurpiowski, pieśni, muzykę obrzędy i gwarę Kurpiów przedstawili Szymon Ropiak i Marianna Kuta z Bandyś.

Parafiada nie odbyła by się bez malowania twarzy i dmuchanych zjeżdżalni - prawdziwego rarytasu dla najmłodszych, zapewnionego przez parafian z Agama Team – Panów Andrzeja i Roberta Janusiewiczów.
Przez cały czas w dolnym kościele pod okiem Pani Anny Załęskiej i Ewy Glinki i Ewy Rzewnickiejmożna było się rozgrzać kawą czy herbatą a także schłodzić zimnymi napojami, czy posilić się pysznymi truskawkami Państwa Hanny i Adama Majkowskich, słodyczami czy wspaniałymiswojskimi wędlinami wykonanymi przez parafian Grażynę i ZbigniewaCiemerych. Słodkimi wypiekami osłodziła parafiadęCukiernia Białobrzeski z Orzeszkowej w Ostrołęce.
W tak upalną niedzielę prawdziwą atrakcją były lody, które zaserwował wszystkim uczestnikom parafiadyKs. kan. Witold Kamiński.
Parafiadzie Rodzinnej przy Świętym Franciszku od początku przyświecała myśl św. Jana Pawła II, który przekonywał, że: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”, dlatego zachęcaliśmy naszych parafian do aktywnego łączenia się i trwania w tym przesłaniu.
Pod koniec Parafiady, oczy wszystkich uczstników były skierowane na scenę, gdzie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody – niespodzianki.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim ludziom dobrej woli i przyjaciołom, którzy włączyli się w przygotowanie Parafiady.
Dziękujemy Księdzu Sylwestrowi Godlewskiemu i wolontariuszom za okazaną pomoc i wsparcie w pracach przygotowaniach
do parafiadytj. : Julii Klimaszewskiej, Julii Bożomańskiej, EwieRzewnickiej, Karolinie Kuta, Aleksandrze Pilarskiej, Ewelinie Kuta, Rafałowi Majkowskiemu, Bartkowi Białobrzewskiemu, Dominikowi Ciecierskiemu, Piotrkowi Szlachetka, Karolinie Staśkiewicz, Rafałowi Mędelskiemu.
Podziękowania kierujemy także do sponsorów parafiady tj. Panu Arkadiuszowi Czartoryskiemu – Posłowi na Sejm RP, Panu Jerzemu Grabowskiemu Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrołęki, Panu Januszowi Kotowskiemu Prezydentowi Miasta Ostrołęki, Pani Marii Rochowicz Dyrektorowi Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ostrołęki, Pani Jadwidze Nowickiej Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, Pani Dorocie Czyż Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce, Paniom ze Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „OAZA” z Ostrołęki, Panu Andrzejowi Orłowskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Panu WaldemarowiSalisowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiejw Ostrołęce, KULTOWNII Filii Ostrołęckiego Centrum Kultury
w Wojciechowicach.
Dziękujemy firmom: RafałSzczubełekHome Instalz Ostrołęki, Elmir. FUH. Floryszczyk Elżbieta z Ostrołęki, MKW SUCHECKI
Sp. z o.o. z Ostrołęki, Trony z Ostrołęki, AGRO-METAL Jacek Dmochowski z Ostrołęki, AGAMA Team Andrzej i Robert Janusiewiczz Ostrołęki, firmie DOR-EDU Paweł Rzewnicki z Ostrołęki, firmie Majkowski Adam Gospodarstwo Ogrodnicze Kruszewo, Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Rolno Spożywczymi Marzanna Majewska z Ostrołęki, Grażyna i ZbigniewowCiemerych
z Ostrołęki,Apteka przy Św. Franciszku, LIDER Jan Fąk i Wspólnicy SP.J. z Ostrołęki, Benzol Sp. z o.o. z Ostrołęki.
Za wszelkie wsparcie i okazaną pomoc dziękujemy serdecznie parafialnym rodzinom - Państwu: Brzózy, Ciemerych, Czartoryskim, Fąkom, Frydrychom, Floryszczykom, Gawrychom, Glinkom, Janczewskim, Kłosom, Kotowskim, Kulik, Lewandowskim, Majewskim, Majkowskim, Markiewiczom, Mierzejewskim, Nakielskim, Orłowskim, Rzewnickim, Sowa, Sucheckim, Szewczykom, Załęskim.
Dziękujemy także Panu Zbyszkowi Gawrychowi za nagłośnienie Parafiady i ostrołęckim mediom za obiektywny przekaz
z wydarzenia.
Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać i do zobaczenia w przyszłym roku na IIIParafiadzie przy Świętym Franciszku
w Ostrołęce.

Organizatorzy:
ks. kan. Witold Kamiński
Jan Rzewnicki – Radny Miasta Ostrołęki
Jakub Janczewski – Prezes Ostrołęckiego WOPR

 

 

Ks. kan. Witold Kamiński

Proboszcz