Wspólnota Theoforos – niosący Boga
Przy Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce

Dzisiejszy świat, ludzie posługują się bardzo często słowem wspólnota i zarazem wskazuje, że każdy człowiek do jakieś wspólnoty, zgromadzenia należy. Właśnie dziś w kontekście naszego bycia wspólnotą Duch Święty przypomina o naszym podstawowym powołaniu i misji – by uczestniczyć w życiu wspólnoty chrześcijańskiej Kościoła oraz stawać się odpowiedzialnym za wspólnotę do której należę.

Jedną z takich rzeczywistości jest wspólnota Theoforos działająca przy Parafii św. Franciszka w Ostrołęce. Wspólnota Theoforos (tzn. niosący Boga) oficjalnie powołana została dekretem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z dnia 15 listopada 2014 r.

Jednak jej początki sięgają znacznie wcześniej i łączą się z historią parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

Otóż nasza wspólnota w dużej mierze wywodzi się ze wspólnoty oazowej, która funkcjonowała w tej parafii pod koniec lat 90.

W 2004 r. po zmianach personalnych w naszej diecezji do parafii św. Franciszka w Ostrołęce trafił ks. Jacek Dąbrowski, który po roku swojej pracy zaproponował ówczesnej wspólnocie organizację cyklu 10 spotkań ewangelizacyjnych zwanych Kursem Alpha.

I tak w 2005 r. w Ostrołęce, przy parafii św. Franciszka z Asyżu, odbyła się pierwsza edycja tego znanego na całym świecie kursu, który organizujemy nieprzerwanie do dnia dzisiejszego – zawsze 2 edycje w ciągu roku.

Początkowo w Alphie uczestniczyły osoby związane z istniejącymi przy parafii wspólnotami. Jednak w miarę upływu czasu na Alphe zaczęły trafiać też osoby zupełnie nie związane z Kościołem bądź też osoby, które mocno oddaliły się od Boga. Każda kolejna edycja przynosiła coraz to większą liczbę uczestników, chcących dalej uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych po ukończeniu Kursu, a wśród organizatorów Alphy pojawiło się pytanie, co dalej?

Dlatego też zaczęto tworzyć struktury i formację nowej wspólnoty, niewątpliwie wywodzącej się z oazy, która istniała przy parafii św. Franciszka w Ostrołęce, ale już nie tak mocno związanej z Ruchem Światło-Życie.

Wdaje się, iż przełomowym momentem w kształtowaniu się charyzmatu wspólnoty były pierwsze zorganizowane przez nas Rekolekcje Wakacyjne, które dobyły się w dniach 16-22 sierpnia 2010 r. w miejscowości Zdunowo na mazurach. W rekolekcjach tych uczestniczyło 40 osób. Był to dla nas wyjątkowy czas, w którym Duch Święty przyszedł z ogromną jednością, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę.

Zaraz po powrocie z rekolekcji wakacyjnych w wyniku diecezjalnych zmian personalnych z parafii św. Franciszka z Asyżu odszedł ks. Jacek Dąbrowski, który był głównym odpowiedzialnym powstającej wspólnoty.

Ówczesne „grono odpowiedzialnych” podjęło decyzję o przejściu na typ świeckiego przywództwa wspólnoty, wobec czego we wrześniu 2010 r. odbyły się wybory na świeckiego lidera wspólnoty oraz członków grona odpowiedzialnych. Asystentem kościelnym wspólnoty został ks. Sławomir Brutkowski. Wspólnota przyjęła również nieformalną, tymczasową nazwę „Wspólnota św. Franciszka”. Po czym zaczęto snuć plany odnośnie sformalizowania powstającej wspólnoty, jako prywatnego stowarzyszenia wiernych na mocy KPK.

Wspólnota św. Franciszka w Ostrołęce utrzymała współpracę z ks. Jackiem Dąbrowskim, który po zmianach personalnych został wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łomży (parafia katedralna). Wynikiem tego była przeprowadzona na wiosnę 2011 r. I edycja Kursu Alpha w Łomży, w której organizację w dużej mierze zaangażowani byli członkowie naszej wspólnoty.

W wakacje 2011 r. nasza wspólnota zorganizowała kolejne Rekolekcje Wakacyjne tym razem w miejscowości Loretto (pod Wyszkowem), którym również przewodniczył ks. Jacek Dąbrowski. Uczestniczyło w nich ponad 30 osób.

W następnych latach organizację Rekolekcji Wakacyjnych przenieśliśmy na Warmię, a dokładniej do malowniczej miejscowości Głotowo (okolice Dobrego Miasta). W 2012 r. pierwszy raz na organizowanych przez nas Rekolekcjach Wakacyjnych odbyły się równocześnie 2 stopnie formacyjne, natomiast w 2014 r. przeprowadziliśmy jednocześnie już 3 stopnie formacyjne. W naszych ostatnich Rekolekcjach Wakacyjnych uczestniczyło już niespełna 150 osób.

Ale co najważniejsze od 2012 r. do naszej ostrołęckiej grupy dołączyły również osoby z powstającej po kolejnych Kursach Alpha wspólnoty w Łomży. I tak Duch Święty zaczął z tych dwóch ekip tworzyć jedną wspólnotę.

Jesienią 2014 r. odpowiedzialni wspólnoty ostrołęckiej oraz wspólnoty łomżyńskiej z ks. Jackiem na czele postanowili o utworzeniu jednej wspólnoty działającej w tych dwóch miejscowością pod nazwą „Wspólnota Theoforos”.

Opracowano Statutu wspólnoty, który uzyskał akceptację Kurii Łomżyńskiej, po czym, jak wspomniano na początku, Biskup Łomżyński dekretem powołał Katolickie Stowarzyszenie Theoforos (w skrócie Wspólnota Theoforos) mianując ks. Jacka Dąbrowskiego asystentem kościelnym Stowarzyszenia.

Nasza wspólnota działająca przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce zgodnie z ww. Statutem jest Lokalnym Oddziałem Stowarzyszenie Theoforos. Obecnie Asystentem Kościelnym naszej Ostrołęckiej Wspólnoty jest ks. Szymon Biedrzycki – wikariusz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce.

Oddział Ostrołęcki liczy ponad 60 członków w wieku od 15 do 65 lat.

Nasze spotkania odbywają się w każdą 2 i 4 środę miesiąca o godz. 18.45 w domu parafialnym parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce (os. Centrum).

Mocno wierzymy, że nasza wspólnota z roku na rok będzie coraz liczniejsza, a co najważniejsze będzie wydawała coraz to większe owoce w życiu jej członków i całego otoczenia. Zgodnie z naszą nazwą pragniemy nieść Boga, czyli Miłość sobie nawzajem i tam gdzie tej Miłości najbardziej brakuje. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Świadectwo niech będzie potwierdzeniem owych słów:

,,Oto co mogę powiedzieć w kwestii wspólnoty: Co dała i co daje mi wspólnota? Tutaj przede wszystkim doświadczam pogłębienia wiary. We wspólnocie dowiedziałam się, że życie codzienne i życie wiarą to jedna droga, która jest trudna, aczkolwiek pełna Miłości, radości...”

Bogusia


,,Czym jest dla mnie wspólnota? Wspólnota to rodzina. Rodzina, w której każdy jest inny ale łączy wszystkich Miłość. Choć każdy jest inny to miłość rodziców i do rodziców jest tym co spaja. Mając Jednego Boga tworzymy jako członkowie wspólnoty rodzinę. Jak w każdej rodzinie bywa różnie ale gdy zaistnieje potrzeba mogę liczyć na pozostałych. Łączy mnie z nimi wspólny cel i kierunek patrzenia na życie. Dzięki wsparciu innych członków wspólnoty łatwiej mi trwać przy Panu Bogu. Z nimi jestem silniejsza i mam kogoś kto mnie podtrzyma”.

Joanna


,,Wspólnota jest dla mnie miejscem gdzie mogę wzrastać w wierze, gdzie pomimo codziennych obowiązków i spraw często nie związanych w ogóle z Kościołem czy Bogiem, można na chwile zatrzymać się i przypomnieć sobie Kto jest najważniejszy, Kto zawsze jest przy mnie, ale też pozwala spojrzeć na życie trochę z boku i zobaczyć, że rzeczywiście Jezus działa w moim życiu i cokolwiek by się nie działo, naprawdę mi pomaga. W pędzie codzienności nie zawsze potrafię to dostrzec, a właśnie modlitwa we wspólnocie, pozwala mi to dostrzec i o tym nie zapominać. Drugim bardzo pozytywnym aspektem wspólnoty są ludzie. Ich różnorodność, zawody jakie wykonują sprawiają, że gdy czegoś Ci naprawdę potrzeba tak po ludzku, to zawsze znajdzie się ktoś kto Ci pomoże. Pogodne nastawienie do życia ludzi we wspólnocie i wspólny cel wszystkich- niebo, sprawiają, że chce się tam wracać.

Tomek