Od 1 - 8 listopada, włącznie, można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunkiem jest także pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych.

Odwiedzając groby naszych bliskich zmarłych utwierdzamy naszą wiarę „w świętych obcowanie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny". Snując zadumę o przemijaniu, śmierci i wieczności, niech będzie okazją do odnowienia naszej wiary w rzeczy ostateczne: śmierć, sąd Boży i naszą odpowiedzialność przed Bogiem za swoje życie. Skuteczną i potrzebną dla nich pomocą jest ofiara Mszy świętej, Komunia święta, modlitwa całej wspólnoty parafialnej, czyli tzw. wypominki.

Na wypominki roczne możemy składać u księży wikariuszy. W oktawie wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych od 2 - 9 listopada włącznie, codziennie o godz. 17:30, będzie odprawiana Msza święta za zmarłych z tzw. wypominek jednorazowych. Za nich codziennie za jedną osobę zmarłą można uzyskać odpust zupełny. Karteczki z wypisanymi wyraźnie imionami składamy w koszyku wystawionym przy figurce Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Boże, umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała.

Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej.

Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą.

Proszę Cię za tymi, którzy przekroczyli już bramę śmierci i oczekują Twojego miłosierdzia w czyśćcu.

Spraw, abym w Twoim domu spotkał się z moimi bliskimi i wszystkimi braćmi i siostrami, których powołałeś do życia wiecznego.

Amen.

 

źródło: www.deon.pl