Komunikat dotyczący Tygodnia Misyjnego
„Pełni Ducha i posłani”
21 - 27 października 2018 r.

Misje są jednym z głównych tematów nauczania Kościoła. Przepowiadanie Ewangelii jest bowiem pierwszym obowiązkiem każdego chrześcijanina, który wynika z nakazu Jezusa (zob. Mt 28, 16 – 20). Na specyficzny cel misji zwrócił uwagę św. Jan Paweł II pisząc, że „misje otwierają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (Redemptoris missio, 2).
Tegoroczny Tydzień Misyjny, który rozpocznie się w niedzielę 21 października br., będzie obchodzony pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”. Pomocą w jego przebiegu służą materiały liturgiczne przekazane do parafii naszej Diecezji. Zawierają one homilie, przebieg liturgii Mszy św., dodatek dla dzieci i statystykę misyjną, a także rozważania różańcowe do wykorzystania podczas nabożeństw październikowych. Do każdego egzemplarza dołączone są również foldery z papieskimi intencjami ewangelizacyjnymi na rok 2019.

Ks. Jacek Czaplicki Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Adam Krawczyk Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych