Komunikat
w sprawie naboru do Szkół Katolickich w Łomży

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
Szkoła oferuje swoim uczniom rzetelne przygotowanie do egzaminów maturalnych, stypendia, możliwość rozwijania zainteresowań i wyrównywania braków dzięki licznym bezpłatnym zajęciom pozalekcyjnym, udział w wydarzeniach kulturalnych, a przede wszystkim indywidualne podejście do każdego ucznia.
Ważne są dla nas:
 wartości,
 tradycja,
 bezpieczeństwo,
 nowoczesność,
 wiedza,
 mądrość.
Dodatkowych informacji zainteresowanym udziela sekretariat szkoły przy ulicy Sadowej 12 w Łomży.

+ Tadeusz Bronakowski Wikariusz Generalny