Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu księży wikariuszy i swoim własnym, składam Wam Drodzy Parafianie i Mili Goście, najlepsze życzenia od Zmartwychwstałego Chrystusa, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech Zmartwychwstały Chrystus przepełni Wasze serca głęboką wiarą i w nasze zmartwychwstanie. Niech napełni Was nadzieją i radością płynącą z tajemnicy Odkupienia i Zmartwychwstania.